Desatero....

  1. Na hodiny přicházejte včas. Svým pozdním příchodem rušíte ostatní děti.
  2. Děti mají vhodné oblečení – tepláčky, kraťásky, tričko, ponožky. Cvičíme bez bot. Holčičky mají učesané a sepnuté vlásky.
  3. Dodržujeme pitný režim, pití noste ve vhodné plastové uzavíratelné láhvi. U dětí, které cvičí bez rodičů, jsou láhve podepsané. V tělocvičně se nejí!  V případě, že má dítě hlad, odejděte se najíst do šatny.
  4. Děti cvičí na nářadí pouze s dovolením trenéra. Nenechávejte své děti využívat nářadí nebo pomůcky, aniž by k tomu byly vyzvány.
  5. V případě, že se Vaše dítě nechce během hodiny zúčastnit některé aktivity, zajistěte,aby svým chováním a jednáním nerušilo ostatní děti. V případě pláče či křiku odchází rodič s dítětem ven z tělocvičny.
  6. Dodržujte a respektujte pokyny trenéra/lektora. Nenechávejte své děti dělat si věci po svém, neboť i jeden človíček dokáže rozložit celou skupinu.
  7. Cvičení pro děti - bez přítomnosti rodičů – nedožadujte se výjimečné přítomnosti na hodině, ostatním dětem by to bylo líto. Budou pořádány ukázkové hodiny, ve kterých se budete moci na své ratolesti podívat.
  8. O změně kontaktních údajů(mail , telefon) nás včas informujte, abychom vám mohli v případě výjimečných situací (zrušení tréninku, úraz apod.) podat informace.
  9. Rodiče, kteří jsou v hodině přítomni, mají za své děti a jejich chování zodpovědnost. V případě zničení budete vyzváni k jejich úhradě.
  10. Prosíme rodiče, aby pomohli při chystání a uklízení pomůcek na hodinu, a také při přípravě a úklidu nářadí během hodiny. Děkujeme!


Děkujeme Všem rodičům za dodržování a respektování tohoto Desatera…..