Přípravky chlapci 2017 - 2018

 

 

II. POLOLETÍ ZAČÍNÁ OD 12. 2. DO 28. 6. 2018

JARNÍ PRÁZDNINY 5. - 9. 2. CVIČENÍ PŘÍPRAVEK NEPROBÍHÁ

(Ve svátky a prázdniny zpravidla cvičení neprobíhá. Pro více informací sledujte nástěnku u recepce.)

 

 

ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY

Od II. pololetí 2018: (pokud potřebujete doklad pro pojišťovnu, plaťte hotově na recepci)

Údaje pro platbu ODDÍLOVÝCH PŘÍSPĚVKŮ:

 

Číslo účtu: 1342310329/0800

Variabilní symbol: 333 312

Zpráva pro příjemce: Jméno a Příjmení dítěte

 

Cena za II. pololetí:

2 h týdně              3 000 Kč  (Chlapci 2012)

3 h týdně              3 500 Kč  (Chlapci 2011 2x týdně)

3,5 h a více          4 000 Kč  (Chlapci 2011 3x týdně)

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

 

Členské příspěvky do Sokola se platí vždy na kalendářní rok (Možnost cvičit u nás je podmíněna členstvím v Sokole, členství zahrnuje i pojištění).

 

Údaje pro platbu ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ pro rok 2018:

 

Číslo účtu: 1342310329/0800

Variabilní symbol: 333 310

Zpráva pro příjemce: Jméno a Příjmení dítěte

Částka: 250 Kč pro stávající členy (255 Kč pro nové členy)