Informace schůzka

 • využíváme systém EOS - informace, časový harmonogram, události v kalendáři odpovídají jednotlivým tréninkům
 • potvrzování účasti - nejlépe hromadně potvrdit (najdete pod kalendářem) a následně jen lekce omlouvat
 • v případě úrazu či dlouhodové nemoci prosíme oznámit na mail radkapankova@sokolbrno1.cz (dívky) jcaska@sokol.eu (chlapci)
 • doklad o plabě je možné stáhnout přímo v EOSu
 • aplikace - č.klubu 214164 (chodí vám notifikace atd.)
 • kočárky,kola, koloběžky zůstávají hned u vstupu, zamknout vlastním zámkem
 • dodržovat čistou zónu - zimní období
 • rozdělení šaten je uvedeno - chlapci, dívky - rozdělení dle družstev
 • trenéři si děti vyzvedávají v šatně
 • oblečení - tričko, gym,dres, kraťasy, v chladnějším počasí ponožky, pití, deníček (dostanou děti z přípravky na 1.tréninku)
 • do šaten přicházet max 10 minut předem, ne dříve 
 • děti cvičí samy od prvního tréninku
 • rodiče se nezdržují v šatně , na chodbě před tělocvičnou - využijte bufet a kavárnu Můj sen naproti vchodu
 • vyzvedávání dětí - rodiče čekají v šatně, příchod s koncem tréninku, trenéři opět přiveedou celou skupinu
 • pokud některé dítě bude odcházet samo, prosíme o písemné vyjádření, že přebíráte zodpovědnost s koncem tréninku za své dítě
 • přečíst Desatero na stránkách oddílu
 • změna telefonního čísla, mailu - uvést do EOSu a případně na mail
 • Instagram - @gymnasticaskolickabrno @gymnastikabrno
 • člen České obce Sokolské - pošleme odkaz na online formulář
 • prosíme o dodržování pravidel a respektování pokynů trenérů a zaměstnanců TJ Sokol Brno I