Pravidla provozu 2020/2021

Pravidla provozu 2020/2021

 1. na cvičení přicházejte zdraví !!!
 2. vyhrazujeme si právo dítě či rodiče s respiračními problémy nevzít do hodiny
 3. rouška povinná ve vnitřních prostorách TJ Sokol Brno I (výjimka pro děti do 2 let)
 4. zákaz zdržování se v budově a volného pohybu po TJ Sokol Brno I
 5. vstup rodičů je omezen pouze na společné prostory
 6. dobu pobytu omezte na minimum (předání a vyzvedenutí dítěte)
 7. včasný příchod (nejdříve 5 min před začátkem)
 8. boty se ukládají do botníku v šatnách
 9. na koberec se vstupuje již BEZ BOT

Prosím všechny o dodržování pravidel a desatera... nejde vždy jen o jedno dítě... buďte ohleduplní a respektujte ostatní...

Cvičení s rodiči

 • rodiče s dětmi přicházejí a odcházejí sami
 • dítě doprovází vždy pouze jedna dospělá osoba
 • starší sourozenci se nemohou lekcí zúčastnit  - dotazy pište na mail
 • mladší ano - pokud nejsou aktivně zapojeni do cvičení
 • dobu pobytu ve společných prostorách omezte na minimum
 • šatny slouží pouze k převlečení, přebalení... svačinku si dáte venku!
 • kočárky se ukládají hned u vstupu na místě k tomu určeném

Cvičení bez rodičů

 • rodiče přivedou své děti k tělocvičně (před lavici)
 • do šaten již rodiče nevstupují
 • děti mají možnost se převléct v šatně 
 • přicházejte a vyzvedávajte děti včas
 • na děti během cvičení nečekejte v budově
 • pozdě příchozí - do šaten i tělocvičny vstupuje pouze dítě
 • pozdě vyzvedávající - dítě bude čekat na recepci