Kompenzace Covid 19

Kompenzace za dobu uzavření sportoviště jsou následné:

1.prodloužení termínu konce cvičení z 12.6. na 3.7. ( 3 lekce navíc - náhradní termíny)

2.finanční kompenzace  - výše je dána počtem odcvičených lekcí ( uvedeno v mailu)

Finanční kompenzace jsou vypláceny pouze v hotovosti na recepci TJ Sokol Brno I Kounicova a to  jen v tyto uvedené termíny:

pondělí 22.6. 10:00 - 11:00 a 16:00 - 17:00

středa 24.6. 9:30 - 10:15 a 16:00 - 16:50

čtvrtek 25.6. 10:20 - 11:00 a 15:30 - 16:30

Finance vyplácí Radka Pánková a Lucie Růžičková. Se sebou nejlépe deníček, případně kartičku pojišťovny dítěte. V případě, že nebude přebírat peníze zákonný záatupce dítěte, je potřeba přinést plnou moc od rodičů dítěte.

Po těchto termínech již není možné peníze vyplatit!!!!  Pokud není opravdu ve vašich silách si pro peníze přijít v tyto termíny, ozvěte se mi na cvicenisokolbrno1@seznam.cz, ale nejpozději 24.6.2020. V případě, že se nedostavíte, neobdržíme mail, považujeme to za darování finanční částky!

Všem, kteří se rozhodli nám částku věnovat na další provoz oddílu sportovní gymnastiky a podpořit cvičení pro děti  a cvičení pro rodiče s dětmi, velice moc děkujeme a vaší podpory si velice vážíme. Prostředky budou použity na nákup nových pomůcek a sportovního vybavení pro děti. Děkujeme!!!  Tuto skutečnost nám můžete oznámit do mailu, případně nevyzvednutím částky... ještě jednou všem s dobrým srdcem a sportovním duchem moc moc děkujeme..heart

PS: peníze na účet opravdu neposíláme... částku není možné převést na další rok - nejsme schopni zajistit místo při registraci... kompenzace Covid 19 mají specifická pravidla... peníze nenosíme u sebe, takže není možné je vyzvednout kdykoliv a kdekoliv... po 25.6., již nebudou kompenzace vypláceny - není to možné-vše je uzavřeno, odevzdáno, odesláno...

Děkujeme za pochopení a vstřícnost...