Platba 2020/2021

Cena:

45 - 50 min  - 2.200,-  

80 min         - 3.000,-  

3.sourozenec platí 50% (podmínkou je, že všechny děti chodí do našich lekcí)

  • Platba do 3 dnů od potvrzení místa, ale vždy před první lekcí.

 

Pokud potřebujete doklad o zaplacení ( např. pro zaměstnavatele, pro pojišťovnu atd.), je nutné provést platbu v hotovosti! V případě, že požadujete fakturu pro zaměstnavatele, fond FKSP atd., napište mi prosím na mail potřebné údaje a fakturu nechám připravit. Děkujeme za pochopení. 

 

Platba na účet1342310329/0800   VS 333308,do zprávy pro příjemce uvést příjmení a jméno dítěte.

                                                                                 

 

 

 Podmínky zrušení rezervace místa a vrácení platby: 

  • zpráva na e-mail: cvicenisokolbrno1@seznam.cz
  • zrušení po začátku cvičení z celkové částky vám bude odečteno 300,-/50min, 480,-/80min  za každou lekci, která proběhla do data zrušení rezervace  (minimálně pět pracovních dní před nadcházející lekcí, jinak vám bude započítána i lekce další) + 200,- administrativní poplatek spojený s rezervací místa 
  • zrušení po platbě a před první lekcí - bude odečteno 500,- ze zaplacené částky

Platby v hotovosti vracíme opět v hotovosti, kdy je nutné přinést originál příjmového dokladu, který vám byl vystaven.

Platby na účet vracíme zpět na účet, ze kterého byly peníze přijaty. 

 

Kompenzace z důvodu uzavření sportoviště: 

  • posunutí ukončení pololetí o nezbytně nutnou dobu k odcvičení lekcí, kterých nebude možné se zúčastnit
  • finanční kompenzace za tyto lekce nebude možná

 

Zaplacením souhlasíte s výše uvedenými podmínkami! Děkuji...