Obnovení provozu od 25.5. 2020 a změny

Huráááá.... od 25.5. spouštíme provoz cvičení pro děti  a cvičení pro rodiče s dětmi!!!

Malinko se nám mění harmonogram školního roku, náhrady, rozvrh, tělocvičny, trenéři, ale vše bude upřesněno pro každou skupinu, které se to týká. V tělocvičně Beruška pokračujeme beze změny. Lekce z tělocvičny SG se přesouvají do tělocvičny DC 3.patro a u některých se mění časy. Vše uvedeno v tabulce níže. Děkuji za respektování!

 • cvičit se bude od 25.5. do 3.7.2020
 • náhrady jsou zrušeny (skupiny se nesmí míchat z důvodu případné nákazy a karantény)
 • vstup jen hlavním vchodem z ulice Kounicova (zde se také odkládají kočárky)
 • ve vnitřních prostorách je povinnost mít od 2let zakrytá ústa a nos - v tělocvičně se cvičí bez roušky
 • rozestupy 2m
 • zvýšená hygienická opatření 
 • zdržování se v šatnách omezit jen na nezbytně nutnou dobu
 • platí zákaz vstupu rodičů do budovy (pouze do foyer u vstupu), u lekcí pro rodiče s dětmi je povoleno dítě doprovázet na cvičení v tělocvičně
 • dítě do tělocvičny vždy doprovází pouze 1 osoba a to bez již chodícících sourozenců (výjimku mají nosící se miminka)
 • děti (rodiče s dětmi) si vyzvedáváme 5 min před začátkem lekce ve foyer a odvedeme je do tělocvičny a vždy v 50 je přivedeme zpět do foyer. Stejně to platí pro cvičení, kde dítě doprovází rodič. Nikdo se nebude pohybovat po Sokolovně bez doprovodu trenéra. V případě vašeho pozdního příchodu, vám nebude již vstup do tělocvičny umožněn. V případě pozdního vyzvednutí si dítě odvede trenér zpět do tělocvičny a přivede ho až s následující skupinou. Pro poslední lekce (po út st 18:00, čt 17:00) platí, že dítě bude čekat na recepci s paní recepční.
 • děti již nebudou dostávat křupky a razítka na ruce
 • na cvičení přicházejte jen zdraví. V případě, že bude dítě či doporovd vykazovat jakékoliv známky onemocnění ( rýma, kašel...), budete požádáni o opuštění budovy. V případě, že někdo přišel do kontaktu s jakoukoliv infekční chorobou, prosím o dodržení inkubační doby i v případě, že dítě či doporovod nevykazuje žádné příznaky.
 • odevzdat čestné přohlášení
 • zákaz zdržování se v šatnách či na chodbách! 

Choďte prosím již převlečení, případně se zdržujte v šatně co nejkratší dobu. Po skončení lekce se bude odcházet dolů téměř okamžitě. Trenéři přebírají další skupinu a musí připravit tělocvičnu - větrání, dezinfekce pomůcek atd.

Odpolední cvičení pro děti bez rodičů: již převlečené děti si trenér vyzvedne 5min před začátkem lekce ve foyer a opět je tam přivede(14:50, 15:50, 16:50, 17:50, 18:50). Prosím o dodržení těchto časů. V případě pozdního příchodu vám nebude umožněn příchod k tělocvičně. V případě pozdního vyzvednutí si dítě vezmeme zpět na další lekci a přivedeme ho s další skupinou. V případě lekce poslední, bude dítě čekat s paní recepční na recepci. Trenéři nebudou vyzvedávat ani vodit děti jednotlivě!!!! 

Odpolední cvičení pro děti s rodiči: pondělí 17:00, úterý 16:00, pátek 16:00 rodiče mohou své dítě doprovodit na cvičení do tělocvičny, ale vždy pouze jedna osoba a bez sourozenců. Trenér si převezme celou skupinu vždy 5min před začátkem lekce ve foyer a po skončení celou skupinu doprovodí zpět - nikdo se nepohybuje po Sokolovně sám. 

Dopolední cvičení pro rodiče s dětmi:  rodiče mohou své dítě doprovodit na cvičení do tělocvičny, ale vždy pouze jedna osoba a bez chodících sourozenců (výjimku mají nosící se miminka). Trenér si převezme celou skupinu vždy 5min před začátkem lekce ve foyer a po skončení celou skupinu doprovodí zpět - nikdo se nepohybuje po Sokolovně sám. 

Prosím, myslete na to, že nejde jen o vaši skupinu či o jen o vaše dítě, ale skupin je celkem 36 a dětí 650devil.

Výjimky neděláme a dělat nebudeme. Co platí pro všechny, platí pro jednotlivce a opačně!!! V případě, že někdo nebude daná pravidla, či upozornění trenérů respektovat, nebude mu umožněno na cvičení docházet bez náhrady.

Děkujeme, že tyto pravidla respektujete a pomáháte tím ke klidnému chodu cvičení a naší práce, kterou pro vás a vaše děti děláme s láskouheart!

Kompenzace za cvičení, která neproběhla během uzavření sportoviště,jsou v řešení a budu vás o nich informovat zřejmě až po skončení cvičení(3.7.), kdy bude zcela jasné, kolik lekcí bylo či nebylo odcvičeno.

Změny: původně nyní
Po 9:30 Želvičky trenér Katka Vlková Lucka
Po 10:30 Zajíčci 1 trenér Katka Vlková Lucka
Po 10:00 Opičky s rodiči 10:00 těl.SG 9:30 těl.DC 3.patro
Út 9:30 Zajíčci 2 tělcvična SG tělocvična DC 3.patro
Út 10:30 Zajíčci 2 tělocvična SG tělocvična DC 3.patro
St 9:30 Mravenečci  9:30 tělocvična SG 10:30 tělocvična DC 3.patro
St 10:30 Zajíčci 2 10:30 tělocvična SG 10:30 tělocvična DC 3.patro
Čt 9:30 Zajíčci 2 9:30 tělocvična SG 9:15 tělocvična DC 3.patro
Čt 10:30 Zajíčci 2 10:30 tělocvična SG 9:15 tělocvična DC 3.patro
Pá 9:30 Opičky s rodiči tělocvična SG tělocvična DC 3.patro
Pá 10:30 Opičky/Berušky/Klokánci tělocvična SG tělocvična DC 3.patro
Pá 16:00 Opičky s rodiči trenér Věra Radka

I pro nás je celá situace nová  a snažíme se s ní vypořádat.. děkujeme za vaši trpělivost, přízeň a budeme se na vás na cvičení těšit.. Radka a kolektiv