Pravidla náhrad

 • omluvy pouze na mail: cviceniSBI@seznam.cz a to vždy nejpozději do 19:00 předchozího dne ( obdržíte mail, že je lekce omluvena). Na omluvy po 19:00 již nebude brán zřetel a nemáte možnost náhrady! 
 • počet náhrad za jedno pololetí: 3
 • poslední týden v každém pololetí  již náhrady nejsou umožňovány
 • náhradu je možné vybrat pouze ve stejné kategorii, ve které máte rezervaci
 • doporučuji s náhradami nečekat na konec pololetí, protože se může stát, že nebudou volná místa a náhrady vám propadnou ( nepřevádí se do druhého pololetí)
 • chci přijít na náhradu:
 1. napíši na cviceniSBI@seznam.cz, že chci přijít na náhradu
 2. mail bude obsahovat: jméno dítěte, kategorii a datum, kdy chci přijít
 3. počkám na potvrzení, že je v dané hodině volno (nejpozději ve 20:00 předchozího dne)
 4. v případě, že vám mail nepřijde, není v dané hodině nikdo omluven
 • ​bez potvrzení náhrady vám nebude umožněno cvičení se zúčastnit!!!
 • pokud si požádáte o termín náhrady a  bude vám potvrzen, není možné ho již zrušit či omluvit  - taková náhrada propadá
 • v případě dlouhodobých nemocí nebo úrazů  se ozvěte na cvicenisokolbrno1@seznam.cz a domluvíme se na kompenzaci (více náhrad, případně sleva v dalším pololetí)
 • na stránkách je časový harmonogram, kde jsou uvedeny všechny dny, kdy se necvičí, takže doporučuji vždy zkontrolovat

​Děkujeme za dodržování a respektování těchto pravidel, která nám i vám zaručí, že v hodině nikdy nebude více dětí, než je do dané hodiny přijato. Věřím, že tato pravidla budou přínosem pro všechny....