Platba 2019/2020

Platbu je nutné uhradit do 15. 2. 2020

ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY (II.pololetí 2019/2020)

 

Údaje pro bezhotovstní platbu ODDÍLOVÝCH PŘÍSPĚVKŮ a členských příspěvků:

Číslo účtu: 1342310329/0800

Variabilní symbol: 333 312

Zpráva pro příjemce: Jméno a Příjmení dítěte

Částka: dle počtu hodin viz níže

Noví členové musí vyplnit ČLENSKOU PŘIHLÁŠKU + GDPR --> vytištěnou ji prosím doneste trenérovi na 1. trénink (bez ní nemůže dítě cvičit)

Ke stažení zde

Cena za I. pololetí:   

2 h týdně              3 200 Kč

3 h týdně              3 700 Kč  

3,5 h a více          4 200 Kč 

 

Žádost pro vystavení potvrzení o zaplacení (například pro pojišťovnu): 

Ke stažení zde (vyplněnou zašlete na: uctarna@tjsokolbrno1.cz)